ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಮೂರನೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ?

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಳಿಂದ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಟ್ರೈಲರ್ . ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .

-Ad-

Leave Your Comments