“ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ”ಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ !!

ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ . ನೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ . ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವಿನಾಯಕ, ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅರಕೆರೆ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ )ಯಲ್ಲಿ  ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದೆ.

ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ ತಂಡದ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಮಾತಿನ ಝಳಝಳ … ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ  ನೋಡಿ part 2

ರವೀಂದ್ರ ವೆಂಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ ತೆರೆ ಕಂಡಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಶತದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ . ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಓಡಿದರೆ ಹೂಡಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಾಧಾರಣ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕನಸಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ ನಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ . ಕಲ್ಕತ್ತ ಕಲ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್,  ಸಿಯೋಲ್ ಗುರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ , ಸಿನಿಸಿಟಿ  ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ.

 

-Ad-

Leave Your Comments